Definicions Català

  • Massa de vapor d'aigua que hi ha a l'atmosfera formada per una baixada de la temperatura.
  • Conjunt de partícules de pols, fum o alguna altra substància, que hi ha a l'aire i que sembla un núvol: com que tothom fumava, va formar-se un núvol dins de l'habitació.
  • Cosa que enfosqueix o tapa la vista de manera temporal: un núvol de confusió m'impedia veure la solució del problema.
  • Que és cobert de núvols: quin cel tan núvol! sin:  nuvolós