Definicions Català

  • Nombre amb què una cosa és designada dins una sèrie o col·lecció: viu al número 24 del carrer Ample; quin número compro a la loteria?
  • Fascicle o publicació que apareix periòdicament i que forma part d'una sèrie: ja és a la venda el número d'hivern.
  • Bitllet amb una xifra per participar en un sorteig: he comprat dos números per a la grossa.
  • Mida d'una sabata o d'una peça de vestir: quin número calces?
  • Part o acte d'un espectacle o d'una funció destinada al públic: els pallassos feien un número al circ; assagen un número musical.