Definicions Català

  • Sortir una persona o un animal vivípar del ventre de la mare: una criatura acabada de néixer.
  • Sortir un animal ovípar de l'ou: quants pollets han nascut?
  • Sortir una planta de la llavor o brotar del terra: en aquest jardí neixen roses. sin:  germinar
  • Sortir les fulles, les flors o els fruits d'una planta: han nascut brots nous de l'arbre. sin:  brotar
  • Sortir els pèls o els cabells d'una persona o els pèls o les plomes d'un animal: al canari, li comencen a néixer les plomes de les ales.
  • Començar a existir alguna cosa: aquesta empresa fa tres anys que va néixer; a partir d'aquella trobada va néixer una bonica amistat. sin:  originar-se
  • Brollar aigua o algun altre líquid d'algun lloc: el riu neix a la serralada.
  • Aparèixer, un astre, a l'horitzó: el sol neix per l'est. sin:  sortir
  • Derivar alguna cosa d'una altra: aquest moviment filosòfic neix de les idees dels clàssics.