Definicions Català

  • Tècnica de navegar: curs de nàutica. sin:  navegació