Definicions Català

  • Que té relació amb la doctrina religiosa de l'islam fundada per Mahoma: els països musulmans. sin:  islàmic,  mahometà
  • [persona] Que segueix la religió de l'islam fundada per Mahoma. sin:  mahometà,  moro,  sarraí