Definicions Català

  • Pujar en algun lloc situat més amunt: muntem a la nòria. sin:  enfilar-se
  • Pujar en un vehicle o en un animal: muntar a la moto; va muntar al cavall i va desaparèixer.
  • Calvalcar sobre un animal: li agrada muntar a cavall; jo muntaré la mula i tu el cavall.
  • Ajuntar les peces de què es compon un moble, un aparell, etc., i preparar-lo per funcionar: en aquesta botiga venen mobles sense muntar. sin:  armar,  bastir
  • Organitzar i preparar una representació teatral, un espectacle, una festa, etc.: per Cap d'Any muntarem una festa a casa.
  • Disposar o preparar una activitat: ha muntat un negoci tèxtil.
  • Col·locar una pedra preciosa sobre una joia ajustant-ne les parts: el joier va muntar el diamant a l'anell.
  • Batre la nata de la llet o la clara d'ou fins que quedi esponjosa.
  • Unir-se sexualment un animal mascle amb la femella: ha comprat un semental perquè munti les vaques.
  • Seleccionar i unir seqüències d'una pel·lícula de cinema o d'un programa de ràdio o televisió: el rodatge ja s'ha acabat, ara només falta muntar la pel·lícula.