Definicions Català

  • Elevació del terreny natural i alta que sobresurt de l'entorn. sin:  mont
  • Terreny que té moltes elevacions naturals: anirem d'excursió a la muntanya.
  • Assumpte difícil de resoldre i que resulta feixuc: treballar tant i al mateix temps tenir cura de la família se'm fa una muntanya.