Definicions Català

  • Penetrar o adherir-se, l'aigua o un altre líquid, a un cos: la pluja mulla els carrers; la roba s'ha mullat; obre el paraigua, que et mullaràs.
  • Fer que l'aigua o un altre líquid penetri o s'adhereixi a la superfície d'un cos: per netejar la taula, mulla el drap amb aigua.
  • Treure profit d'alguna cosa: com que el negoci rutlla tothom hi vol mullar. sin:  sucar