Definicions Català

  • Que produeix moviment: força motora; el mecanisme motor d'aquesta màquina és molt potent. sin:  motriu
  • Mecanisme format per un conjunt de peces que transforma una energia en moviment: un motor que funciona amb gasolina motor de cerca informàtica Programa informàtic que permet fer cerques a Internet o en fitxers electrònics. motor de combustió interna o motor d'explosió Mecanisme que produeix moviment cremant un combustible a l'interior, generalment gasolina: la majoria d'automòbils funcionen amb motors de combustió interna. motor de reacció Mecanisme que produeix moviment expulsant un raig de gasos a gran velocitat: molts avions funcionen amb motors de reacció. motor dièsel Motor de combustió interna que funciona amb gasoil i que no té bugies: els camions sovint funcionen amb motors dièsel. motor elèctric Mecanisme que produeix moviment transformant energia elèctrica: l'assecador dels cabells funciona amb un motor elèctric.