Definicions Català

  • Causa o raó que té una persona per realitzar alguna cosa: la seva resposta és el motiu del meu enuig; digues quins motius t'han portat a fer això? sin:  mòbil,  pretext
  • Forma o figura que es repeteix en un dibuix o un adornament: la paret estava pintada amb motius geomètrics.
  • Tema o assumpte d'una obra d'art: el motiu d'aquesta dansa és una cançó popular.
  • Nom que es dóna a algú en comptes del seu nom propi, que sovint fa referència a la manera de ser o de comportar-se i passa de pares a fills: el coneixen amb el motiu de milhomes. sin:  àlies,  sobrenom