Definicions Català

  • Deixar de viure un organisme: fa un any que va morir; la planta s'ha mort perquè no la regàveu prou. sin:  expirar,  finar,  traspassar
  • Acabar-se o deixar de funcionar alguna cosa: van tornar quan moria el dia; són tradicions que moren. sin:  concloure,  finalitzar
  • Acabar en un punt o finalitzar el seu curs alguna cosa: el riu mor a la mar; el camins moren a la vall. sin:  extingir