Definicions Català

  • biologia Part de la biologia que estudia la forma i les transformacions dels éssers vius: la morfologia de les granotes.
  • gramàtica Part de la lingüística que estudia la forma i l'estructura de les paraules.
  • De la morfologia o que té relació amb aquestes ciències: l'estudi morfològic ens indica que són espècies diferents; feu l'anàlisi morfològica d'aquesta oració i després la comentarem.