Definicions Català

  • Conformitat amb els costums que es consideren bons: la seva actitud és de moralitat dubtosa. sin: ètica,  moral
  • Grau d'adequació de l'opinió, el comportament o els esdeveniments segons les regles de la moral: era un filòsof preocupat per la poca moralitat de la seva època.
  • Ensenyament profitós que s'extreu d'una història: alguns contes acaben amb una moralitat; d'aquesta fàbula, a veure si en saps treure la moralitat. sin:  moral