Definicions Català

  • Dels valors o costums que es consideren bons o que hi té relació: tenim l'obligació moral de col·laborar en aquest projecte d'ajut al Tercer Món. sin:  ètic
  • Que és conforme als bons costums en una comunitat: fer una obra moral. sin:  ètic
  • De l'ànima o de la ment, per oposició al cos: ja no tenia la força moral per continuar.
  • Conjunt de regles considerades bones per dirigir o jutjar el comportament de les persones en una comunitat: la moral cristiana. sin:  ètica,  moralitat
  • Estat d'ànim o de confiança: l'equip té la moral alta i pot guanyar.
  • Moralitat.