Definicions Català

  • Dona que pertany a un orde religiós i que viu en comunitat o en aïllament: un convent de monges. sin:  religiosa