Definicions Català

  • Peça petita de metall, rodona i amb un relleu a cada cara, que té un valor econòmic assignat per l'autoritat i que serveix per comprar i vendre.
  • Unitat de valor oficial d'un o més països acceptada com a mesura d'intercanvi comercial: l'euro és la moneda de la Unió Europea.