Definicions Català

  • Que només dura un moment: vaig notar un dolor momentani. sin:  fugaç,  passatger
  • Que és provisional: una solució momentània. sin:  temporal