Definicions Català

  • [persona] Que no es creu superior als altres i que no presumeix del que fa. sin:  humil
  • Que té poca importància social o pocs diners: ha portat una vida modesta i sense luxe; prové d'una família força modesta. sin:  senzill