Definicions Català

  • Característica de la persona que no es creu més que els altres i que no presumeix de res: la modèstia és una virtut; demostra una falsa modèstia. sin:  humilitat
  • Manca de diners o dels mitjans necessaris per viure: el matrimoni vivia amb modèstia. sin:  humilitat,  senzillesa