Definicions Català

 • Kleine flesje bier waarin ongeveer een derde van een liter: Ik wil een verse medium.
  Ampolla petita de cervesa que conté aproximadament un terç de litre: prendré una mitjana fresca.
 • Wiskunde een rechte lijn die het hoekpunt van een driehoek met het middelpunt van de andere kant verbindt.
  matemàtiques Línia recta que uneix el vèrtex d'un triangle amb el punt mitjà del costat oposat.
 • matemàtiques Resultat de sumar unes quantitats i dividir-lo pel nombre d'aquestes: a cada aula hi ha una mitjana de vint alumnes; viatjàvem a una mitjana de 100 quilòmetres per hora.
 • Que no és ni gran ni petit: talla mitjana; germà mitjà.
 • [cosa] Que no és ni bo ni dolent: feina mitjana; lector mitjà. sin:  regular
 • [qualitat] Que és mediocre i no destaca: el seu talent és mitjà. sin:  regular
 • Element o sistema que serveix per a arribar a un fi: hem de trobar un mitjà de transport adequat mitjà de comunicació Sistema que serveix per transmetre informació i entreteniment: la ràdio, la televisió i la premsa són mitjans de comunicació. mitjà de vida Manera d'aconseguir els diners i aliments necessaris per viure: és molt jove i encara no té cap mitjà de vida.
 • mitjans  Conjunt d'instruments, diners o béns necessaris per arribar a un fi: no tenim mitjans per cobrir aquesta despesa.