Definicions Català

  • Fet que no té explicació i que no es pot entendre: els científics proven d'explicar els misteris de la naturalesa. sin:  enigma
  • Assumpte secret que coneixen poques persones i que oculten a les altres: els misteris de la política. sin:  secret
  • Fet o dogma que els cristians s'han de creure com a veritable encara que no l'entenguin: el misteri de la Santíssima Trinitat.
  • Fet o episodi de la vida, passió i mort de Jesucrist, realitzat amb imatges o figures: aquesta pintura és el misteri de la passió de Crist. sin:  pas
  • Representació teatral religiosa que se celebra a dins o al costat d'una església en algunes festes populars: el misteri d'Elx.