Definicions Català

  • Obra o encàrrec que algú té l'obligació de complir: la teva missió serà la d'arxivar els documents. sin:  comesa
  • Encàrrec que el govern encomana a algú, especialment a un diplomàtic: els observadors de l'ONU han arribat al lloc en missió de pau. sin:  ambaixada
  • Obra o funció moral que algú té l'obligació de complir per al bé dels altres: la missió dels pares és tenir cura dels fills.
  • Ensenyament de la religió cristiana als pobles que no la coneixen: se li nota que és una monja amb vocació per a les missions.
  • Lloc on resideixen i actuen les persones encarregades d'ensenyar la religió cristiana als qui la desconeixen: va passar-se mitja vida a les missions d'Àfrica.