Definicions Català

  • [persona] Que és molt prudent i considerat i que no vol causar molèstia als altres: és una noia responsable i mirada.
  • [persona] Que va amb molt de compte i que reflexiona abans de fer alguna cosa: cal ser mirat amb les despeses.