Definicions Català

  • Superfície de vidre coberta amb una capa de mercuri o amb una planxa metàl·lica, que reflecteix la llum i dóna imatges clares dels objectes: es mira al mirall per pentinar-se.
  • Cosa a través de la qual es reflecteix una imatge: les aigües de l'estany fan de mirall de la lluna; els ulls són el mirall de l'ànima.