Definicions Català

  • Refús o menyspreu que fa quedar malament o que humilia algú: em va deixar plantat, no m'esperava aquell miquel. sin:  moc