Definicions Català

  • Disminuir el volum, la quantitat o la intensitat d'alguna cosa: el meus ingressos han minvat considerablement en els darrers anys. sin:  afluixar,  disminuir,  empetitir
  • Disminuir gradualment per un efecte natural, especialment la part il·luminada de la Lluna: el vent minva; la lluna minva. sin:  amainar
  • Disminuir a algú allò que se li deu: enguany l'ajuntament ens ha minvat la subvenció per a esports. sin:  baixar,  disminuir,  rebaixar