Definicions Català

  • Departament que, juntament amb d'altres,és responsable de l'administració d'una de les àrees del govern d'un país: Ministeri d'Economia; Ministeri d'Assumptes Socials; Ministeri de l'Interior.
  • Càrrec de ministre d'un govern: ocupa el Ministeri de Cultura.
  • Edifici on treballen un ministre i els seus col·laboradors: s'han manifestat davant del Ministeri d'Ensenyament.
  • Conjunt de ministres d'un país: el ministeri s'ha reunit. sin:  consell de ministres
  • Càrrec o ofici d'una persona, especialment de qui es dedica a una feina que li ha estat encomanada o delegada: exercia el ministeri del sacerdoci amb molta dedicació ministeri fiscal o ministeri públic Representació de la llei i defensa de l'interès públic en els tribunals de justícia.