Definicions Català

  • [compost natural] Que no té vida: les plantes absorbeixen aigua i substàncies minerals del sòl. sin:  inorgànic
  • Del conjunt dels compostos naturals sense vida que formen l'escorça terrestre o que hi està relacionat: el regne mineral.
  • Compost natural sense vida que es troba a l'escorça terrestre i que està format per un o més elements químics: mineral de ferro.
  • Matèria natural sense vida que s'obté dels jaciments amb finalitats industrials: els metalls s'extreuen dels minerals.