Definicions Català

  • Dat is superieur aan een ander ding van dezelfde aard of die steekt in een kwaliteit: uw woning is beter dan de onze. Het is de vergelijkende superioriteit van goed.
    Que és superior a una altra cosa de la mateixa mena o que sobresurt en una qualitat: casa seva és millor que la nostra. És el comparatiu de superioritat de bo.
  • Die is beter: het is beter niet om uit te gaan omdat het er heel koud.
    Que és preferible: és millor que no surtis perquè fa molt fred.
  • Més bé o de manera més conforme al que és bo o convenient: fem-ho quan més aviat millor; et trobes millor?