Definicions Català

  • [persona] Que té molts diners: va casar-se amb un milionari. sin:  adinerat,  ric
  • [quantitat] Que supera el milió: ha guanyat una suma milionària.