Definicions Català

  • Que acompanya o substitueix un nom que hi és 1.00.00 vegades: li ha tocat quasi un milió d'euros a la loteria; un milió de persones s'ha manifestat pels carrers de la ciutat.
  • Quantitat molt gran i indeterminada: t'ho he dit un milió de vegades, no m'ho facis repetir.