Definicions Català

  • Tren elèctric, generalment subterrani, que comunica les diferents zones d'una ciutat. sin:  metropolità
  • Conjunt d'instal·lacions i estacions on para aquest tren perquè hi pugin i en baixin els passatgers: on és la boca de metro més propera?