Definicions Català

  • Unitat de longitud del Sistema Internacional que correspon a la distància recorreguda per la llum en el buit durant 1/299.792.458 segons: el símbol del metre és m ; el metre és la base del sistema mètric decimal metre cúbic Unitat de volum del Sistema Internacional equivalent al volum d'un cub que té un metre de costat: a la cisterna hi ha mil metres cúbics d'aigua. metre quadrat Unitat de superfície del Sistema Internacional equivalent a l'àrea d'un quadrat que té un metre de costat: el menjador fa vint-i-tres metres quadrats.
  • Instrument en forma de regle o de cinta graduada que generalment fa un metre de longitud i que serveix per prendre mides: el fuster prenia mides de les parets de la cuina amb el metre.
  • Nombre i disposició de les síl·labes característic d'alguns versos: els poetes renaixentistes van adoptar el metre italià.