Definicions Català

  • Persona que es dedica a l'ensenyament i que té un títol per fer-ho, especialment en una escola primària. sin:  educador,  professor
  • Persona que té molta experiència en una matèria: aquest futbolista és un mestre de la pilota.
  • Persona o cosa que ensenya o forma: no hi ha millor mestre que l'experiència.
  • Persona que dirigeix el personal o les activitats d'un servei: ell és el mestre de cuina del restaurant mestre d'aixa Fuster que construeix o repara naus. mestre de cases o mestre d'obres Persona que dirigeix els paletes i manobres en la construcció d'edificis i d'altres obres: els arquitectes dirigeixen els mestres de cases. mestre de cerimònies Persona que dirigeix els actes públics de llocs oficials o importants: el mestre de cerimònies va ordenar que servissin el sopar.
  • Persona que compon música o que dirigeix una orquestra. sin:  compositor
  • col·loquial Tractament dirigit a persones que tenen una certa autoritat i que indica respecte i confiança: ep, mestre!, què us dec?