Definicions Català

  • Lloc o edifici públic on es compren i venen mercaderies: sovint compra la fruita, la verdura i el peix al mercat. sin:  plaça
  • Reunió en un lloc públic de venedors i comerciants per vendre mercaderies: dissabte hi ha mercat a la rambla.
  • Activitat de compra i venda de mercaderies i serveis: el mercat de treball mercat negre Compra, venda o permuta clandestina de productes: pot ser perillós canviar moneda al mercat negre.
  • Conjunt de possibles compradors d'una mercaderia o d'un servei: tot i que són productes cars, tenen un mercat ampli.
  • Conjunt d'operacions financeres que regeixen l'economia: el mercat funciona per la llei de l'oferta i la demanda.