Definicions Català

  • Indica que dues o més accions tenen lloc al mateix temps: ella mirava la televisió mentre jo estudiava.
  • Indica una circumstància real de durada limitada que té com a conseqüència el que expressa l'oració principal exclusivament durant el període indicat: mentre facin aquesta programació tan dolenta no penso mirar la televisió.