Definicions Català

  • De la ment o que té relació amb les funcions intel·lectuals i psíquiques de l'ésser humà: quan va cometre el crim, tenia les facultats mentals pertorbades. sin:  psíquic
  • Que es fa només amb la ment: té molta habilitat per al càlcul mental.