Definicions Català

  • Capacitat de recordar: es pot tenir bona o mala memòria.
  • Imatge o conjunt d'imatges de situacions o esdeveniments passats que vénen al pensament: les seves paraules són a la memòria de tots. sin:  record
  • Informe de l'estat i el desenvolupament d'una activitat: durant la sessió de clausura es llegirà la memòria del curs.
  • Estudi sobre un tema determinat que es presenta per escrit: per optar a la plaça de mestre cal presentar una memòria de l'assignatura.
  • informàtica Part de l'ordinador on s'emmagatzemen dades. memòria d'accés aleatori Memòria volàtil, les informacions de la qual són accessibles a l'usuari. memòria només de lectura Memòria permanent que conté informacions fixes que no són accessibles a l'usuari.
  • memòries  Llibre o escrit que explica els records i esdeveniments de la vida d'una persona: quan em jubili em dedicaré a escriure les meves memòries. sin:  autobiografia