Definicions Català

  • Successió ordenada de sons que formen una estructura amb sentit musical: m'agrada la melodia d'aquesta cançó.
  • Successió de sons combinats de tal manera que és agradable d'escoltar: la melodia del cant dels ocells.
  • De la melodia o que té relació amb aquesta successió de sons: música melòdica.