Definicions Català

  • Pensar i considerar un assumpte amb atenció i molta cura per estudiar-lo i comprendre'l bé: has meditat sobre allò que et vaig dir?; mediteu les respostes abans de contestar. sin:  barrinar,  reflexionar,  rumiar
  • Resar en silenci: s'ha passat la tarda meditant.