Definicions Català

  • Pensament o consideració acurada sobre un assumpte: després d'una meditació profunda ha decidit acceptar l'oferta. sin:  reflexió
  • Oració o rés que es fa en silenci i que es basa en la reflexió: els ascetes es dediquen a la meditació.