Definicions Català

  • Ciència que s'ocupa de guarir, calmar o prevenir les malalties de les persones: estudia medicina medicina natural Ciència que utilitza mitjans naturals per conservar la salut i per tractar les malalties de les persones. medicina popular Conjunt de creences sobre les malalties i les maneres de guarir-les que provenen d'una tradició popular i no pas d'un estudi científic: un remei de la medicina popular per al refredat és la llet amb mel.
  • Substància que s'utilitza per guarir o prevenir una malaltia, o per alleugerir un dolor físic: m'he de prendre aquesta medicina. sin:  fàrmac,  medecina,  medicament