Definicions Català

  • Substància que s'utilitza per guarir o prevenir una malaltia, o per alleugerir un dolor físic. sin:  fàrmac,  medicament,  medicina