Definicions Català

  • Part de la física que estudia el moviment i l'equilibri dels cossos i les forces que els produeixen.
  • Tècnica d'inventar, construir, arreglar o fer anar màquines:és un expert en mecànica de vaixells.
  • Mecanisme: la mecànica d'un motor.
  • Manera com funciona una cosa: la mecànica d'un rellotge; el presentador va explicar la mecànica del joc als concursants.