Definicions Català

  • De la mecànica o que té relació amb aquesta part de la física.
  • De les màquines o que hi té relació: aparell mecànic.
  • Que es fa amb una màquina: fabricació mecànica.
  • [acte, moviment] Que es fa d'una manera automàtica perquè s'ha repetit moltes vegades: caminar és un moviment mecànic. sin:  inconscient,  involuntari,  maquinal
  • Persona que es dedica a fer anar i a arreglar màquines, especialment vehicles: he portat el cotxe al mecànic.