Definicions Català

  • Unió d'un home i d'una dona reconeguda per la llei com a família. matrimoni civil Matrimoni celebrat davant d'un jutge, segons el codi civil i sense seguir cap ritual religiós. matrimoni religiós Matrimoni celebrat segons el ritual d'una religió, especialment de la religió cristiana.
  • Sagrament de l'església catòlica que uneix un home i una dona davant de Déu i de l'Església: la parella es va unir en sant matrimoni.
  • Parella formada pel marit i l'esposa: hem convidat un matrimoni amic.