Definicions Català

  • De la mare o que hi té relació: amor matern; llengua materna.