Definicions Català

  • Del materialisme o que té relació amb aquesta doctrina filosòfica.
  • [actitud, persona] Que valora massa les coses materials: només es mou per objectius materialistes;és tan materialista que només somnia una vida luxosa. sin:  material
  • [persona] Que és partidari del materialisme: els materialistes s'oposen al idealistes.