Definicions Català

  • Ciència que estudia les propietats dels nombres i les relacions que s'estableixen entre aquests mitjançant el raonament lògic: estudia matemàtiques. Normalment es fa servir en plural.