Definicions Català

  • De la matemàtica o que té relació amb aquesta ciència: càlcul matemàtic.
  • Que és exacte: el seu raonament és matemàtic i precís.
  • Persona que es dedica a les matemàtiques: aquest matemàtic ha escrit un manual d'àlgebra.